Vitamina: Lideratge Ètic i Transformació social

Invertim en la joventut que mou el present

Vitamina neix com un programa de lideratge ètic i de transformació social per incidir directament en entorns marcats per l’exclusió social, o en risc de ser-ho, influenciats per líders negatius que generin dinàmiques que es perpetuen i són un obstacle al progrés i l’harmonia social. Es tracta d’una proposta que col·labora amb d’altres ja existents per a que, a través del treball comunitari, es pugui aconseguir generar un veritable canvi social.

El Programa Vitamina està compromès amb persones i col·lectius de barris en risc d’exclusió social, proposant un treball de fons i llarg recorregut amb l’objectiu de  generar capital humà capaç de ser el motor del canvi social. Es tracta d’un Programa formatiu i de seguiment individual i grupal de 4 anys de duració  durant el qual les i els joves dissenyen, planifiquen, organitzen i implementen en grup un projecte de transformació social en el seu entorn. El Programa Vitamina culmina amb un acompanyament a través d’un projecte de Mentoria que ajuda a consolidar l’autonomia dels joves que han participat compromesament en el Programa.

Objectius del programa

  • Capacitar adolescents i joves perquè esdevinguin referents positius i liderin processos de transformació social en els seus barris i entorns personals.
  • Potenciar el creixement dels i les joves en totes les seves dimensions i desenvolupar el talent que hi ha en ells i elles.
  • Promoure l’interès i la capacitat per l’èxit personal en els projectes vitals.
  • Facilitar la gestió de les emocions per disposar de capacitats de desenvolupament funcionals en els espais personals i de socialització.
  • Fomentar i madurar la implicació i el compromís dels i les joves amb el seu entorn (barri, família, amistats).
  • Crear vincles de qualitat (aquell que respecta i potencia la integritat de l’altre) pel canvi i la millora.
  • Educar en valors i en cultura de pau.
  • Ensenyar coneixements i habilitats en gestió de conflictes, comunicació i el lideratge en els grups.
  • Potenciar les habilitats relacionals. Ampliar els cercles de relacions dels i les participants i que aquestes siguin de qualitat.
  • Promoure l’èxit educatiu i el valor de l’aprenentatge per reduir tant l’absentisme com el fracàs escolar dels / les participants en el Programa Vitamina.
Fotografia aéria d'un grup de nois, noies i monitors del projecte Vitamina a un parc, tots porten una samarreta blanca del projecte i saluden a la càmera

A qui va dirigit Vitamina?

Treballem amb joves referents líders dels barris. Ho fem concretament amb aquells que estiguin implicats/des i compromesos/es amb ells i elles mateixes i amb entitats dels seus barris, com per exemple els clubs esportius, casals o entitats juvenils. Volem que aquests i aquestes joves referents siguin els i les que apropin i difonguin els valors humans que promouran un canvi de qualitat en si mateixos/es i en les seves relacions socials, educatives, esportives, culturals i, en un futur, en les seves relacions laborals i professionals. Ens proposem fer un treball conjunt amb els i les joves, les seves famílies, les entitats dels seus barris i els centres educatius als que pertanyen per tal de trencar el cercle de l’exclusió social i apostar per un canvi real de qualitat.

infografia metodologia programa vitamina

Col·laboracions:

El projecte Vitamina-Lideratge Ètic i Transformació Social es realitza en col·laboració amb:

I amb el suport de:

 

Dossier del Projecte Vitamina

 

Ajuda’ns a extendre els valors Vitamina de lideratge ètic