Formació

FORMACIÓ

Logo Fundació Carta de la pau dirigida a l'onu

Oferim una base teòrica i l’aplicació pràctica de continguts per contribuir a una societat més justa i en pau

Educar per a la pau implica educar en un pensament crític i realista, així com generar espais d’aprenentatge integral que contemplin tant l’anàlisi dels obstacles que dificulten la construcció de la pau, com les alternatives d’acció per superar-los. També dotar de materials pedagògics teoricopràctics entorn a la transformació de conflictes, superació de violències i impuls per fer les paus, continguts orientats a el desenvolupament, promoció i realització d’una convivència pacífica.

Formació acadèmica 100% on-line impartida per la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU i certificada la Universitat de Barcelona a través del Institut de Formació Contínua IL3.

A més la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU està reconeguda per FUNDAE com a entitat de formació possibilitant que tots els cursos impartits per la mateixa siguin 100% bonificables per a tots els treballadors en actiu.

Un Postgrau Universitari per treballar per la pau

Un dels problemes vigents en les societats complexes és la falta de cohesió social i de pau entre les comunitats, els pobles i cultures. El segle XX ha estat el segle més bèl·lic de la història; com a resposta a aquest fenomen en les últimes dècades s’ha desenvolupat el concepte de Cultura de la Pau i variades aplicacions pràctiques que busquen transformar les violències i aportar noves oportunitats d’enteniment i harmonia. Els Estats, les institucions i tota la societat civil han reconegut el seu valor amb la intenció d’edificar un món on prevalguin una sèrie de valors, actituds i comportaments que superin la violència i busquin gestionar els conflictes mitjançant el diàleg i la negociació entre les persones, els grups i les nacions.

El postgrau en Cultura de la Pau i Transformació social: Aplicacions Pràctiques, realitzat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i l’Institut de Formació Contínua IL3, brinda les eines teòriques i pràctiques a aquelles persones que volen construir una convivència social basada en una cultura de pau, edificar un món en el qual prevalguin valors, actituds i comportaments que es proposin transformar els diferents tipus de violència i busquin gestionar els conflictes mitjançant el diàleg, la mediació, la negociació i altres mètodes de transformació pacífica de conflictes entre les persones, els grups i les nacions.

Justícia transicional, transformació pacífica de conflictes i violències

Actualment la pau segueix sent un desig de la majoria dels nostres contemporanis, però existeixen molts obstacles que fan difícil arribar-hi. Contribuir a eliminar-los, assenyalant unes bases sòlides que facilitin la transformació de la convivència social és un dels nostres objectius en aquest curs universitari. Aprofundim sobre els diferents tipus de violències i també de paus, distingint entre problemes, disputes i conflictes, i explorant els diferents paradigmes per a resoldre’ls i transformar-los positivament. Ens aproximarem a la noció de ressentiments personals, col·lectius i històrics des d’algunes evidències que permetin reconèixer els fets històrics, aprendre dels errors del passat i construir així des de l’amistat un present i un futur més harmònic.

Identitat, convivència i mediació intercultural

Davant l’enorme diversitat en el món social glocal, quina és la identitats de l’ésser humà?. La llibertat, la intel·ligència i la capacitat d’estimar són alguns dels eixos transversals per a l’organització de noves estructures socials que facilitin la construcció d’una societat més cohesionada i en pau. En aquest curs universitari ens endinsarem en vies de mediació intercultural i en les unitats geogràfiques humanes construïdes a partir d’una base que permeti assumir les nostres responsabilitats històriques, facilitar noves condicions de convivència i consolidar una cultura de pau reparant i transformant els conflictes identitàris.

Construcció de diàlegs, cohesió social i práctiques democràtiques

Els Drets i els Deures Humans són la base sobre la qual avança la societat. Tots dos es complementen, presenten una sèrie de conseqüències pràctiques i expliciten unes responsabilitats. Un creixent nombre de països reconeixen ja que tots tenim el dret a pensar, expressar-nos i agrupar-nos lliurement, però igualment, cada ésser humà té el dret a viure la seva vida en aquest món de manera coherent amb allò que sincerament pensa.

En aquest curs universitari aprofundirem sobre diferents pràctiques d’intervenció social participativa, la facilitació i construcció de diàlegs, la corresponsabilitat de la societat davant les persones i els col·lectius, i quins són els límits i possibilitats de la democràcia per a la construcció d’una cultura de la pau en el segle XXI.

Vull saber més sobre els cursos de la Fundació Carta de la Pau!

Omple el formulari i et farem arribar tota la informació sobre el postgrau o el mòdul que més t’interessi.

    AlumniPaz, una comunitat de futur

    Els exalumnes del Postgrau en Cultura de la Pau i Transformació social: Aplicacions pràctiques l poden gaudir del grup AlumniPaz on continuen rebent invitacions a actes relacionats amb la cultura de la Pau, borsa de treball i activitats per continuar amb la seva formació.