Formació

FORMACIÓ

Logo Fundació Carta de la pau dirigida a l'onu

Oferim una base teòrica i l’aplicació pràctica de continguts per contribuir a una societat més justa i en pau

Educar per a la pau implica educar en un pensament crític i realista, així com generar espais d’aprenentatge integral que contemplin tant l’anàlisi dels obstacles que dificulten la construcció de la pau, com les alternatives d’acció per superar-los. També dotar de materials pedagògics teoricopràctics entorn a la transformació de conflictes, superació de violències i impuls per fer les paus, continguts orientats a el desenvolupament, promoció i realització d’una convivència pacífica.

Formació acadèmica 100% on-line impartida per la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU i certificada la Universitat de Barcelona a través del Institut de Formació Contínua IL3.

A més la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU està reconeguda per FUNDAE com a entitat de formació possibilitant que tots els cursos impartits per la mateixa siguin 100% bonificables per a tots els treballadors en actiu.

Un Postgrau Universitari per treballar per la pau

En un món en el qual creixen els contactes entre persones i grups de diferents identitats i cultures, és més necessari que mai comptar amb eines pràctiques per a la construcció de la convivència social. Davant els escenaris de conflicte social, creix la importància de fomentar el coneixement i utilització de diversos mètodes de resolució i transformació pacífica de conflictes i diferents mètodes de diàleg en un marc d’interculturalitat cada vegada més extens. Amb una visió global, és possible apropar-nos a la cohesió social, aconseguint la col·laboració responsable dels agents socials i un salt qualitatiu de la democràcia a tots els nivells (des de l’àmbit domèstic fins a l’internacional) i llibertat corresponsable.

El postgrau en Cultura de la Pau i Transformació social: Aplicacions Pràctiques, realitzat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i l’Institut de Formació Contínua IL3, brinda les eines teòriques i pràctiques a aquelles persones que volen construir una convivència social basada en una cultura de pau, edificar un món en el qual prevalguin valors, actituds i comportaments que es proposin transformar els diferents tipus de violència i busquin gestionar els conflictes mitjançant el diàleg, la mediació, la negociació i altres mètodes de transformació pacífica de conflictes entre les persones, els grups i les nacions.

Justícia transicional, transformació pacífica de conflictes i violències

Un mòdul sobre transformació pacífica de conflictes, justícia transicional i restaurativa que brinda un títol universitari i que, a més, pot ser convalidat per al Postgrau en Cultura de Pau i Transformació social: Aplicacions pràctiques.

Identitat, convivència i mediació intercultural

Un mòdul sobre identitats, interculturalitat i convivència que brinda un títol universitari i què, a més, pot ser convalidat per al Postgrau en Cultura de Pau i Transformació social: Aplicacions pràctiques.

Construcció de diàlegs, cohesió social i práctiques democràtiques

Un mòdul sobre generació d’espais i temps de diàleg i democràcia que brinda un títol universitari i què, a més, pot ser convalidat per al Postgrau en Cultura de Pau i Transformació social: Aplicacions pràctiques.

Vull saber més sobre els cursos de la Fundació Carta de la Pau!

Omple el formulari i et farem arribar tota la informació sobre el postgrau o el mòdul que més t’interessi.

    AlumniPaz, una comunitat de futur

    Els exalumnes del Postgrau en Cultura de la Pau i Transformació social: Aplicacions pràctiques l poden gaudir del grup AlumniPaz on continuen rebent invitacions a actes relacionats amb la cultura de la Pau, borsa de treball i activitats per continuar amb la seva formació.