La Fundació

Imatge de mans una sobre l'altra representan el treball en equip

Una Fundació per sensibilitzar, investigar i difondre la Cultura de la Pau, que porti a una acció social transformadora.

La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU és una entitat fundada a Barcelona l’any 2002. Al mes de febrer d’aquest any, va ser inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 1656.

Les seves finalitats es concreten en oferir propostes concretes que contribueixin a edificar la pau, a donar resposta a conflictes socials i desenvolupar oportunitats per a enfortir la convivència pacífica entre persones i comunitats, tot això a partir dels continguts de la Carta de la Pau dirigida a l’ONU.

La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU està inscrita com a grup d’interès al registre de fundacions i associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número identificador 321.

Missió

La missió de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU és apoderar persones per pacificar entorns. Ho fem a través d’impulsar propostes de construcció de pau i convivència mitjançant:

 • La reflexió i investigació
 • La formació
 • La sensibilització
 • L’acció social transformadora en persones, col·lectius i territoris
 • La facilitació de diàlegs, mediació i altres vies de resolució pacífica de conflictes

Visió

La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU vol ser un agent de generació de convivència i pau, de transformació social i de progrés. Impulsar accions que generin impacte social transformador i que consolidin una entitat i un projecte que ha de ser socialment perdurable i econòmicament sostenible.

Valors

Per realitzar la nostra missió partim dels principis de la Carta de la Pau dirigida a l’ONU i en especial els valors de la solidaritat, el cultiu de l’amistat, el diàleg, la resolució pacífica de conflictes, la reconciliació sense ressentiments, així com la memòria i la història orientades a la pau i a la democràcia en llibertat.

Patronat

Jordi Cussó

President
Llicenciat en Economia
Acceptació càrrec 24/02/2017
Mail: patronatsecretariat@cartadelapau.org

Francesc Torralba

Vicepresident
Catedràtic de Filosofia de la URL
Acceptació càrrec 24/02/2017
Mail: patronatsecretariat@cartadelapau.org

María Viñas

Secretària i Patrona Delegada
Llicenciada en Treball Social
Acceptació càrrec 24/02/2017
Mail: patronatsecretariat@cartadelapau.org

Jordi Palou-Loverdos

Director i vocal
Advocat i Mediador
Acceptació càrrec 10-06-2016
Mail: patronatsecretariat@cartadelapau.org

David Martínez

Tresorer
Llicenciat en Economia
Acceptació càrrec 24/02/2017
Mail: patronatsecretariat@cartadelapau.org

Ulrich Franken

Vocal
Llicenciat en Farmàcia
Acceptació càrrec 24/02/2017
Mail: patronatsecretariat@cartadelapau.org

Teresa Alsina

Vocal
Empresària
Acceptació càrrec 24/02/2017
Mail: patronatsecretariat@cartadelapau.org

Gemma Manau

Vocal
Llicenciada en Química
Acceptació càrrec 24/02/2017
Mail: patronatsecretariat@cartadelapau.org

Direcció

Jordi Palou-LoverdosJordi Palou-Loverdos Patró i Director de la Fundació Carta de la Pau adreçada a l’ONU des de l’any 2018. Advocat especialitzat en drets humans i justícia transicional. Mediador i consultor nacional i internacional en resolució pacífica de conflictes. Facilitador principal del Diàleg IntraRwandes i del Diàleg Ésser a Pau (Eep! Catalunya/Espanya).

Treball en xarxa

Des dels seus inicis col·laborem i treballem conjuntament amb diferents entitats públiques i privades:

Treballem amb:

 • A.E. Forum La Mina
 • Ajuntament de Cornellà del Llobregat
 • Ajuntament de El Catllar
 • Ajuntament de Mataró
 • Ajuntament de Girona
 • Ajuntament de Granollers
 • Ajuntament de Sant Adrià del Besós
 • Ajuntament de Santa Coloma Gramenet
 • Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral
 • Associació Esportiva i Lleure Cerdanyola
 • Associació de Joves Gitanos de Mataró
 • Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil “Ermengol Piró”
 • Club de Futbol Plà d’En Boet
 • Club Lluita Olímpica La Mina
 • Consell de Comunitats Gitanes de Tarragona
 • Escola Catalana de Doblatge (ECAD)
 • Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC)
 • Institut Català Internacional per la Pau
 • Intervenció Comunitària Intercultural Serra d’en Mena, Santa Coloma de Gramenet
 • Institut de Formació Continua – IL3 (Universitat de Barcelona)
 • Revista RE
 • Universitas Albertiana

Internacionals:

 • Escuelas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza (República Dominicana)
 • Fundación Vanessa (República Dominicana)
 • Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social Fe y Alegría (República Dominicana)
 • Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCCM) (República Dominicana)
 • Universidad de La Salle (Colòmbia)
 • Congreso Mundial de Mediación

Amb el suport de:

 • Ajuntament de Barcelona
 • Ajuntament de Sant Adrià del Besós
 • Diputació de Barcelona
 • Diputació de Girona
 • Diputació de Tarragona
 • Fundació Privada Cottet-Mor
 • Fundació Josep Botet
 • Global BCN
 • Obra Social Fundació ‘La Caixa’
 • Generalitat de Catalunya
  • Institut Català de les Dones
  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • Subdirecció de Memòria i Pau

Formem part d’organismes que comparteixen els nostres objectius i valors:

 • AIPAZ – Asociación Española de Investigación para la Paz
 • Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
 • International Peace Bureau
 • Coordinadora Catalana de Fundacions

Memòries

Memòria 2022 Memòria 2021 Memòria 2020 Memòria 2019 Memòria 2018 Memòria 2017 Memòria 2015-2016 Memòria 2013-2014

Transparència

En la mesura que demanem ajuda privades i públiques per poder seguir avançant en la nostra missió, des de la Fundació Carta de la Pau donem una resposta clara, detallada i transparent de la destinació de la solidaritat que se’ns confia. Aquests són els controls i normatives que seguim:

 • ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
 • Legislació vigent sobre Fundacions de la Generalitat de Catalunya: Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i Llei 21/2014, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
 • Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
 • Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Estatuts

Estatuts

Rendició de comptes

A l’any 2020 hem aconseguit un concurs de la Diputació de Girona, un concurs de la Diputació de Barcelona i un concurs de la Generalitat de Catalunya, així com un contracte de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i un contracte de la Diputació de Tarragona.

Memòries econòmiques:
Memoria Económica 2022 Memoria Económica 2021 Memoria Económica 2020 Memoria Económica 2019 Memoria Económica 2018 Memoria Económica 2017 Memoria Económica 2015-2016 Memoria Económica 2013-2014

Comptes anuals:
Cuentas Anuales 2022 Cuentas Anuales 2021 Cuentas Anuales 2020 Cuentas Anuales 2019 Cuentas Anuales 2018 Cuentas Anuales 2017 Cuentas Anuales 2016 Cuentas Anuales 2015

Pla Estratègic Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU

A continuació es posa a disposició el Pla Estratègic amb detall sobre Eixos Programàtics i Eixos Estratègics per al 2020-2022

Pla estratègic

Estructura organitzativa

Protocols interns

Codi de bon govern Protocol assetjament Canal Ètic Codi d’inversions financeres

La Fundació Carta de la Pau s’acull des de 2019 al codi d’inversions financeres per a entitats sense afany de lucre de la CNMV.

25è aniversari

La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU treballa en la construcció d’un món en Pau a través dels valors de la solidaritat, el cultiu de l’amistat, el diàleg, la resolució pacífica de conflictes, els lideratges ètics, la reconciliació així com la memòria i història sense ressentiments orientades a la pau i a la democràcia en llibertat, prenent com a punt de referència la Carta de la Pau dirigida a l’ONU publicada l’any 1993.

L’acte de celebració del 25è aniversari va tenir lloc el 29 d’abril de 2019 al Paranimf de la Univeristat de Barcelona.

Els moments més rellevants de l’esdeveniment queden recollits en el següent vídeo: