PLA DE TRANSFORMACIÓ COMUNITÀRIA

Cartell en el que es veu una rotllana formada per joves i formadors del projecte Vitamina fa volar una pilota amb forma de globus terraqui, escrit hi ha Gent que mou el barri

La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU treballa per oferir propostes concretes que contribueixin a edificar la pau, a donar resposta a conflictes socials i desenvolupar oportunitats per a enfortir la convivència pacífica entre persones i comunitats, és per això que els projectes de transformació social comunitària son un dels eixos principals de la seva acció social per la pau.

Joves del Programa ICI en els barris de la Serra d’en Mena de Santa Coloma de Gramenet.

Pla local d’acció comunitària inclusiva

El 2021 comença el conveni entre la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per al desenvolupament del Pla local d’acció comunitària inclusiva a la ciutat (PLACI).

La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU segueix aprofundint amb la signatura d’aquest nou conveni amb la línia d’acció estratègica del Pla de Transformació Comunitària (PTC) de l’entitat, en el marc de l’acció social per la pau en el que també s’inscriu el Programa Vitamina de Santa Coloma de Gramenet. La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet impulsaran conjuntament els fonaments del Pla Local d‘Acció Comunitària Inclusiva de la ciutat per tal que després l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet el pugui desplegar de forma efectiva amb polítiques públiques comunitàries, en sinèrgia amb la xarxa social de Santa Coloma de la que la Fundació és entitat referent.

Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural-Santa Coloma de Gramenet

A partir del mes de desembre del 2017 la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU és l’entitat referent del Projecte ICI en els barris de la Serra d’en Mena de Santa Coloma de Gramenet. El Projecte ICI té per objectiu principal millorar la convivència i la cohesió social dels barris de Fondo, Raval, Safaretjos i Santa Rosa de la ciutat.
El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) és un projecte de l’Obra Social ‘La Caixa’ que desenvolupa conjuntament amb l’administració pública (local, autonòmica i estatal) ajuntaments i entitats socials de diferents barris i ciutats, amb l’objectiu principal de millorar la convivència i la cohesió social d’aquests territoris.

Metodologia de treball

El Projecte ICI ha creat una metodologia pròpia que treballa en el camp social partint dels recursos existents al territori, i convertint en protagonista del seu propi desenvolupament a tota la comunitat. Els àmbits concrets de treball són:

  • L’educació
  • La salut comunitària
  • La convivència

Durant el procés d’intervenció comunitària es generen noves dinàmiques socials:

  • S’impulsen processos que afavoreixin el desenvolupament local i millorin les condicions de vida de tota la població.
  • Es capacita les entitats socials i referents comunitaris per afrontar les oportunitats, reptes i problemàtiques de la realitat intercultural que comparteixen.
  • Es treballa per prevenir i revertir situacions de conflictivitat social en pro de la convivència ciutadana intercultural.

Trobada del Programa ICI en els barris de la Serra d’en Mena de Santa Coloma de Gramenet.

Butlletí “Compartir” del Projecte ICI Santa Coloma

El paper de la Fundació

La funció de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU és la de vertebrar les relacions entre els tècnics del projecte, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l’Obra Social ‘La Caixa’, promotors d’aquesta iniciativa.

La Fundació Carta de la Pau coneix la realitat d’aquesta ciutat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ja que des de l’any 2016 forma part del projecte ICI a través de l’aplicació del programa Vitamina-Lideratge Ètic i Transformació Social en aquests barris.

Dossier de premsa Projecte ICI Santa Coloma Avaluació executiva del projecte