Gemma Manau

Vocal Llicenciada en Química Acceptació càrrec 24/02/2017 Mail: patronatsecretariat@cartadelapau.org

Vocal
Llicenciada en Química
Acceptació càrrec 24/02/2017
Mail: patronatsecretariat@cartadelapau.org