Comentaris a la Carta de la Pau dirigida a l’ONU


Autor: Juan Miguel González-Feria
Edita: Universitas Albertiana – Institutos de la Paz
Edició: Barcelona, 2003
Pàgines: 87


Aquest llibre recull gran part del treball de recerca i reflexió sobre els continguts de la Carta de la Pau dirigida a l’ONU, fruit dels diferents seminaris i cursos universitaris impartits pel professor Juan Miguel González Fira i de la tasca realitzada pels Instituts de la Pau de la Universitas Albertiana. És un treball ple de suggeriments i intuïcions que sorprenen per la seva novetat i solidesa d’arguments, i es dirigeix a tots aquells que els preocupa la pau i volen reflexionar sobre les seves bases i fonaments.