Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural-Santa Coloma de Gramenet

Cartell en el que es veu una rotllana formada per joves i formadors del projecte Vitamina fa volar una pilota amb forma de globus terraqui, escrit hi ha Gent que mou el barriProjecte d’Intervenció Comunitària Intercultural-Santa Coloma de Gramenet

Joves del Programa ICI en els barris de la Serra d’en Mena de Santa Coloma de Gramenet.

A partir del mes de desembre del 2017 la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU és l’entitat referent del Projecte ICI en els barris de la Serra d’en Mena de Santa Coloma de Gramenet. El Projecte ICI té per objectiu principal millorar la convivència i la cohesió social dels barris de Fondo, Raval, Safaretjos i Santa Rosa de la ciutat.
El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) és un projecte de l’Obra Social ‘La Caixa’ que desenvolupa conjuntament amb l’administració pública (local, autonòmica i estatal) ajuntaments i entitats socials de diferents barris i ciutats, amb l’objectiu principal de millorar la convivència i la cohesió social d’aquests territoris.

Metodologia de treball

El Projecte ICI ha creat una metodologia pròpia que treballa en el camp social partint dels recursos existents al territori, i convertint en protagonista del seu propi desenvolupament a tota la comunitat. Els àmbits concrets de treball són:

  • L’educació
  • La salut comunitària
  • La convivència

Durant el procés d’intervenció comunitària es generen noves dinàmiques socials:

  • S’impulsen processos que afavoreixin el desenvolupament local i millorin les condicions de vida de tota la població.
  • Es capacita les entitats socials i referents comunitaris per afrontar les oportunitats, reptes i problemàtiques de la realitat intercultural que comparteixen.
  • Es treballa per prevenir i revertir situacions de conflictivitat social en pro de la convivència ciutadana intercultural.

Trobada del Programa ICI en els barris de la Serra d’en Mena de Santa Coloma de Gramenet.

Butlletí “Compartir” del Projecte ICI Santa Coloma

El paper de la Fundació

La funció de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU és la de vertebrar les relacions entre els tècnics del projecte, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l’Obra Social ‘La Caixa’, promotors d’aquesta iniciativa.

La Fundació Carta de la Pau coneix la realitat d’aquesta ciutat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ja que des de l’any 2016 forma part del projecte ICI a través de l’aplicació del programa Vitamina-Lideratge Ètic i Transformació Social en aquests barris.

Dossier de premsa Projecte ICI Santa Coloma Avaluació executiva del projecte