María Viñas

Secretària i Patrona Delegada Llicenciada en Treball Social Acceptació càrrec 24/02/2017 Mail: patronatsecretariat@cartadelapau.org

Secretària i Patrona Delegada
Llicenciada en Treball Social
Acceptació càrrec 24/02/2017
Mail: patronatsecretariat@cartadelapau.org