Jordi Cussó

President Llicenciat en Economia Acceptació càrrec 24/02/2017 Mail: patronatsecretariat@cartadelapau.org

President
Llicenciat en Economia
Acceptació càrrec 24/02/2017
Mail: patronatsecretariat@cartadelapau.org