Francesc Torralba

Vicepresident Catedràtic de Filosofia de la URL Acceptació càrrec 24/02/2017 Mail: patronatsecretariat@cartadelapau.org

Vicepresident
Catedràtic de Filosofia de la URL
Acceptació càrrec 24/02/2017
Mail: patronatsecretariat@cartadelapau.org