La mentoria social com a eina clau del Programa Vitamina

Per realitzar l’acompanyament a les i els joves en el seu desenvolupament personal, el Programa Vitamina compta com a eina clau amb la mentoria individualitzada.

Durant aquest curs 2020-2021 del Programa Vitamina-Lideratge Ètic i Transformació social 7 persones voluntàries han iniciat la mentoria social amb 7 joves Vitamina de 4rt any a Mataró (Eix Autonomia Vital).  En paral·lel,  6 joves més del grup de 4rt any de Tarragona reben una mentoria grupal a través de diferents mentors i responsables d’entitats socials de la ciutat per fomentar la seva projecció vital, la seva integració i aproximació a l’acció social transformadora als seus entorns.

Vitamina és un Programa experiencial de 4 anys que es focalitza en el treball sostingut de capacitats socials i emocionals en joves d’entre 13 i 17 anys  per a que es fomentin els valors i les accions vers un lideratge ètic per a una transformació social dels seus barris. El propòsit principal és que esdevinguin referents positius per al seu entorn.

El programa Vitamina es desenvolupa durant un període de 4 anys, corresponents als cursos escolars, és a dir, de setembre a juliol. Cada any de formació es treballa un eix concret del Programa.  L’objectiu del primer any Vitamina, l’Eix Personal, es potenciar el creixement dels i les joves en totes les seves dimensions i desenvolupar el talent que hi ha en ells i elles; un procés què es produeix a partir de l’autoconeixement dels i les participants. El segon any, el grup de joves treballa específicament les relacions amb el seu entorn més proper: família, amistats, institut i barri. Ens marquem com a objectiu potenciar vincles i relacions de qualitat, entenent per vincle de qualitat aquell que respecta i potencia la integritat de l’altre. El tercer any del programa es centra en el desenvolupament d’un projecte de transformació social que millori la pròpia vida quotidiana i la de l’entorn dels i les joves, tot posant i aprofundint els aprenentatges vivencials dels dos primers eixos. Es pretén així, encoratjar als i les joves perquè esdevinguin agents responsables de canvi en els seus barris. El quart any representa la culminació del procés per tal de poder focalitzar-se amb coneixement i experiències sobre el projecte vital de cada persona; entenem el projecte vital allò que fa referència no només a la consolidació dels estudis volguts (segons tot el treballat en els anys anteriors) i la posterior preparació per a la seva inserció socio-laboral i(/o professional sinó, de forma més amplia i omni-comprenssiva, la capacitat de gestionar la seva pròpia vida per a la seva consecució dels seus anhels vitals.

Per realitzar l’acompanyament a les i els joves en el seu desenvolupament personal, el Programa Vitamina compta com a eina clau amb la mentoria individualitzada per part de persones voluntàries, que han estat formades de forma específica per a la realització d’unes mentories socials de qualitat. Persones voluntàries escollides especialment per formar vincle amb cada una de les persones mentorades.

Des del grup de Tarragona de 4rt any del poble Gitano s’ha volgut optar per una opció de mentoria grupal que obre les portes a la col·laboració amb les diferents entitats de la ciutat entre les que destaquem la Fundació Casal l’Amic, que va voler apropar la seva acció social i educativa amb infància, adolescència i joventut, destinada a la prevenció de situacions de risc social en aquests grups de població.

El Programa Vitamina és l’eina d’acció social per pacificar entorns de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU.

trobada en aula de representants del casal l'amic amb joves vitamina

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Captcha loading...