Contacte

Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU

Oficines centrals:

Avinguda de Vallvidrera, 20, 08017 Barcelona (Espanya)
Tel.: +34 682 37 64 12
www.cartadelapau.org
secretaria@cartadelapau.org