Acció Social

Impulsar, gestionar, projectes i serveis per a una transformació social a favor de la pau i la convivència.

Desenvolupem projectes d’acció social orientats a joves, persones adultes, professionals de la comunitat socioeducativa, membres d’entitats de la societat civil, del món empresarial, persones emprenedores amb motivació per al benestar personal i social.

1. Vitamina-Lideratge Ètic i Transformació Social (LETS)

Capacitem joves perquè esdevinguin referents positius a entorns amb vulnerabilitat convivencial.

Apoderem a joves perquè promoguin processos de transformació social, des del nivell personal al nivell relacional (famílies, amistats, als centres educatius, a la comunitat, als barris i altres espais de desenvolupament personal, social i professional).

Ens motiva treballar amb grups de joves que es qüestionin els seus interessos personals i socials. Aprofitem aquesta motivació personal per impulsar que es converteixin en referents positius en els seus espais de desenvolupament vital. D’aquesta manera facilitem la construcció conjunta de processos de convivència i transformació social.

Grup de Vitamina de Mataró del barri de Cerdanyola.

Desenvolupament

El programa Vitamina consisteix en una formació experiencial de 4 anys. Els eixos anuals de treball són:

 • Primer any: dimensió personal (autoconeixement i auto-concepte)
 • Segon any: dimensió relacional (relacions de qualitat)
 • Tercer any: dimensió social-emprenedora (responsabilitat social)
 • Quart any: autonomia personal i social (projecte vital)

Treballem en xarxa amb les famílies, amb les tutories de les escoles, amb altres entitats i referents del barri perquè col·laborin en l’apoderament dels joves.

El programa de Formació de Formadors en lideratge ètic i transformació social prepara de forma presencial i intensiva i mitjançant assessorament continuat a impulsors que apliquin el Projecte Vitamina en els seus propis entorns.

Objectius

Grups de Joves del Programa Vitamina:

 • Capacitar adolescents i joves perquè esdevinguin referents positius i liderin processos de transformació social en els seus barris i entorns personals.
 • Potenciar el creixement dels i les joves en totes les seves dimensions i desenvolupar el talent que hi ha en ells i elles.
 • Promoure l’interès i la capacitat per l’èxit personal en els projectes vitals.
 • Facilitar la gestió de les emocions per disposar de capacitats de desenvolupament funcionals en els espais personals i de socialització.
 • Fomentar i madurar la implicació i el compromís dels i les joves amb el seu entorn (barri, família, amistats). Crear vincles de qualitat (aquell que respecta i potencia la integritat de l’altre) pel canvi i la millora.
 • Educar en valors i en cultura de pau.
 • Ensenyar coneixements i habilitats en gestió de conflictes, comunicació i el lideratge en els grups.
 • Potenciar les habilitats relacionals. Ampliar els cercles de relacions dels i les participants i que aquestes siguin de qualitat.
 • Promoure l’èxit educatiu i el valor de l’aprenentatge per reduir tant l’absentisme com el fracàs escolar dels / les participants en el programa Vitamina.

Formació de Formadors LETS:

 • Formar professionals de les àrees socials (com pedagogia, psicologia i educació social, entre d’altres) per facilitar la conducció de grups de joves, enfocada en lideratge ètic per a la transformació social, per tal de posar en valor els referents positius i implementar el programa Vitamina – Lideratge Ètic i Transformació Social.
 • Apoderar als i les participants a nivell personal, relacional i social perquè desenvolupin capacitats i coneixements necessaris per a l’aplicació del programa Vitamina – Lideratge Ètic i Transformació Social.
 • Potenciar a professionals motivats / es per a un canvi educatiu emocional, conductual, cognitiu i transcendent, tant per a si mateixos / es com per a la joventut i la comunitat.

Destinataris

El programa Vitamina va destinat a joves a partir de 14 anys que tinguin interès per millorar el benestar de si mateixos i dels espais on es desenvolupen. Es fomenta la inclusió de joves que ja estiguin vinculats amb entitats de les seves ciutats o barris i que mostrin certa motivació i compromís.

El projecte Vitamina s’està realitzant amb joves de:

 • Barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
 • Barri de Cerdanyola i Pla d’en Boet, Mataró
 • Barri de Fondo, barri de Santa Rosa, barri de Raval i Barri de Safareigos de Santa Coloma de Gramenet
 • Grup de joves de cultura gitana de Mataró
 • Grup de joves de cultura gitana de Tarragona (barri de Centre i barri de Campclar)
 • Grup de joves de cultura gitana de Reus (barri de Sant Josep)
 • Grups de joves a Santo Domingo (República Dominicana)
 • Grups de joves a Sabana de la Mar (República Dominicana)
 • Grups de joves a Santiago de los Caballeros (República Dominicana)

El programa LETS (Lideratge ètic i Transformació Social) està dirigit a formadors, líders i educadors, que treballen o estan interessats en el treball amb grups de joves a partir de 14 anys. Es recomana realitzar la formació presencial en format intensiu.

S’han realitzat el programa de Formació de Formadors en diverses localitats d’Espanya i República Dominicana.

LETS

Alumnes d’un dels cursos realitzats a Santo Domingo el juny del 2017.

Col·laboracions:

El projecte Vitamina-Lideratge Ètic i Transformació Social es realitza en col·laboració amb:

I amb el suport de:

Dossier del Projecte Vitamina

1. Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural-Santa Coloma de Gramenet

Joves del Programa ICI en els barris de la Serra d’en Mena de Santa Coloma de Gramenet.

A partir del mes de desembre del 2017 la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU és l’entitat referent del Projecte ICI en els barris de la Serra d’en Mena de Santa Coloma de Gramenet. El Projecte ICI té per objectiu principal millorar la convivència i la cohesió social dels barris de Fondo, Raval, Safaretjos i Santa Rosa de la ciutat.
El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) és un projecte de l’Obra Social ‘La Caixa’ que desenvolupa conjuntament amb l’administració pública (local, autonòmica i estatal) ajuntaments i entitats socials de diferents barris i ciutats, amb l’objectiu principal de millorar la convivència i la cohesió social d’aquests territoris.

Metodologia de treball

El Projecte ICI ha creat una metodologia pròpia que treballa en el camp social partint dels recursos existents al territori, i convertint en protagonista del seu propi desenvolupament a tota la comunitat. Els àmbits concrets de treball són:

 • L’educació
 • La salut comunitària
 • La convivència

Durant el procés d’intervenció comunitària es generen noves dinàmiques socials:

 • S’impulsen processos que afavoreixin el desenvolupament local i millorin les condicions de vida de tota la població.
 • Es capacita les entitats socials i referents comunitaris per afrontar les oportunitats, reptes i problemàtiques de la realitat intercultural que comparteixen.
 • Es treballa per prevenir i revertir situacions de conflictivitat social en pro de la convivència ciutadana intercultural.

Trobada del Programa ICI en els barris de la Serra d’en Mena de Santa Coloma de Gramenet.

Butlletí “Compartir” del Projecte ICI Santa Coloma

El paper de la Fundació

La funció de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU és la de vertebrar les relacions entre els tècnics del projecte, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l’Obra Social ‘La Caixa’, promotors d’aquesta iniciativa.

La Fundació Carta de la Pau coneix la realitat d’aquesta ciutat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ja que des de l’any 2016 forma part del projecte ICI a través de l’aplicació del programa Vitamina-Lideratge Ètic i Transformació Social en aquests barris.

Dossier de premsa Projecte ICI Santa Coloma